paling2paling3
Foto’s : Fabrice Ottburg

Gezocht!!!!!

Vrijwilligers
glasaalmonitoring in Zeeuws-Vlaanderen


WIJ kregen het volgende Bericht:
Beste Vissen in Zeeuws-Vlaanderen.

Onlangs zijn wij - Stichting RAVON en Stichting Zeeschelp - gestart met de werving van vrijwilligers voor de
glasaalmonitoring Zeeland in 2018. Met name in West Zeeuws-Vlaanderen zijn we nog op zoek naar geïnteresseerden.


In onderstaande email van Stichting RAVON kunt u lezen wat de plannen zijn voor dit jaar.

Langs deze weg wil ik u een vraag stellen: ik ben op zoek naar vrijwilligers voor de monitoring van
locaties gemaal Cadzand-Bad, Nieuwesluis en Braakman.
De glasaalmonitoring wordt twee keer in de week een half uur na zonsondergang uitgevoerd door minimaal twee vrijwilligers met een kruisnet. 5 x 5 minuten. Vangsten worden ingevoerd op een internet app en contact wordt doorgaans onderhouden per mail en whatsapp. Des te meer aanmeldingen, des te meer we kunnen spreiden met inzet van vrijwilligers. Mogelijk kunt u dit bericht verspreiden onder de lezers van Vissen in Zeeuws-Vlaanderen en/of mensen die u kent en mogelijk mee willen helpen.

Binnenkort is er in Middelburg een
startbijeenkomst. Dit zal plaatsvinden op 8 februari. Alles wordt nog eens uitgelegd door de opdrachtgevers van RAVON, Sanne Ploegaert of Martijn Schiphouwer. Marius van Wingerden van Waterschap Scheldestromen is waarschijnlijk ook aanwezig. Zelf ben ik er ook bij om weer contact te leggen met de vrijwilligers voor de locaties in Zeeuws-Vlaanderen die ik dit jaar begeleid. 12 - februari 2018 willen we van start gaan met de eerste metingen.

Geïnteresseerden en vrijwilligers voor het project kunnen zich voor de locaties in Zeeuws Vlaanderen tot mij wenden via
bernd@zeeschelp.nl.

Dank alvast voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,

Bernd van Broekhoven

Er is vorig jaar ook gemonitord waar een verslag van is gemaakt,klik
Hier voor het verslag en lees ook de achtergrondinformatie over de glasaalmonitoring.In het kort meer informatie over het project 'Samen voor de Aal' in Zeeland


Graag stuur ik namens Stichting RAVON deze mail met betrekking tot het project Samen voor de Aal in Zeeland 2018.  
Vrijwilligers gezocht voor project 'Samen voor de Aal' in Zeeland
Net als in 2017 wordt in het voorjaar van 2018 in Zeeland een vismonitoring opgezet met kruisnetten in het kader van ‘Samen voor de Aal’. De focus ligt op glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars die vanuit de zoute wateren naar de zoete en brakke binnenwateren willen trekken en hierbij knelpunten tegenkomen. Stichting RAVON is op zoek naar gepassioneerde teamleden die een locatie willen bevissen.
Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en Stichting RAVON hebben elf locaties geselecteerd voor de monitoring. Op deze locaties liggen gemalen of spuisluizen die een barrière vormen voor vissen op hun migratieroutes. Doel van de monitoring is inzicht krijgen in de aanwezigheid van glasaal en driedoornige stekelbaars in tijd en ruimte. Hiermee kunnen nog gerichtere maatregelen genomen worden om de aal en de driedoornige stekelbaars te helpen op hun routes.
 
Start project
De monitoring start komend voorjaar tijdens het intrekseizoen van glasaal en volwassen driedoornige stekelbaarzen. Van februari tot en met juni wordt iedere locatie bij voorkeur twee avonden per week bezocht door vrijwilligersteams van meerdere personen. Alle gegevens worden geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd en gedeeld. Op die manier dragen we samen bij aan een betere toekomst voor trekvissen.
 
Samenwerking
Deze winter heeft men het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de monitoring verder uitgewerkt. Hiervoor worden diverse organisaties, sportvissers, beroepsvissers en natuurliefhebbers benaderd. Per locatie worden gepassioneerde vrijwilligers gezocht die komend seizoen in teamverband de metingen verrichten. Ieder team krijgt begeleiding, inhoudelijke ondersteuning, de juiste materialen en reiskostenvergoeding.
 
Informatiebijeenkomst
Op donderdagavond 8 februari 2018 organiseert RAVON vanaf 19:00 een informatiebijeenkomst over ’Samen voor de Aal Zeeland’ bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Op 12 februari willen we van start gaan met meten. Heb je vragen over de monitoring, wil je deelnemen aan een team of kom je naar de informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met Bernd van Broekhoven van Stichting Zeeschelp (bernd@zeeschelp.nl) of Sanne Ploegaert van Stichting RAVON (s.ploegaert@ravon.nl).